người over thingking có thật sự đáng sợ không
8/8/2023 11:39:23 PM
hai73 ...

 Vô tình hôm nay mình lướt capcut thấy video : " Cô ấy 10 điểm nhưng mà cô ấy bị OVER THINGKING , vậy thì cô ấy chẳng cần điểm nào cả , cô ấy cần được YÊU THƯƠNG và THẤU HIỂU  cần một người có thể BAO DUNG và biết LẮNG NGHE , một người luôn sẵn sàng CHỞ CHE và ôm cô ấy vào lòng vậy thôi ..."