từ vựng về cảm xúc , cảm giác
8/7/2023 12:45:14 AM
hai73 ...
Từ tiếng Anh Phiên âm Loại từ Nghĩa tiếng Việt
Afraid /əˈfreɪd/ adj lo sợ, sợ hãi
Angry /ˈæŋgri/ adj tức giận, giận dữ
Bored /bɔrd/ adj chán nản
Confused /kənˈfjuzd/ adj bối rối, lúng túng
Disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ adj thất vọng
Disgusted /dɪsˈgʌstɪd/ noun kinh tởm
Embarrassed /ɪmˈbɛrəst/ adj xấu hổ, ngại ngùng
Excited /ɪkˈsaɪtəd/ adj hứng thú, hào hứng
Fear /fɪr/ adj nỗi sợ hãi
Guilty /ˈgɪlti/ adj cảm thấy tội lỗi
Happy /ˈhæpi/ adj vui vẻ, hạnh phúc
Hungry /ˈhʌŋgri/ adj đói
Lonely /ˈloʊnli/ adj cô đơn
Nervous /ˈnɜrvəs/ adj lo lắng
Sad /sæd/ adj buồn bã
Sick /sɪk/ adj ốm yếu, ốm
Surprised /sərˈpraɪzd/ adj ngạc nhiên
Thirsty /ˈθɜrsti/ adj khát
Tired /ˈtaɪərd/ adj mệt mỏi
Worried /ˈwɜrid/ adj lo lắng